Marek Mach, MM-FOTO

  • portfolio
  • photography
  • blog
  • gallery
  • wedding

Čo je TFP fotenie

TFP fotenie (Time For Print) je špecifický typ fotenia, pri ktorom sa modelka nechá fotiť bez nároku na honorár. Rovnako tak fotograf fotí bez nároku na odmenu.  TFP modelky spoluprácou získavajú fotografie, ktorými sa môžu ďalej prezentovať a budovať si tak svoju povesť. Naopak TFP fotograf nafotením získava prírastky do portfólia. Ide v podstate o dohodu medzi modelkou a fotografom, ktorá sa týka fotografovania a spôsobu nakladania s vyhotovenými fotografiami. Fotograf obvykle ponúkne bez nároku na odmenu modelke sériu najlepších fotografií. Modelka ako protislužbu väčšinou fotografovi poskytne licenciu pre použitie vyhotovených fotografií a udelí fotografovi dohodnutý model release. Práve preto je spolupráca TFP formou výhodná – získavanie skúseností pri investícii času.

Podrobnosti o použití fotografií upresňuje zmluva, (tzv. model release), ktorá sa podpisuje pred každým fotením.

Ako prebieha TFP fotenie

Fotenie TFP formou sa vlastne takmer nelíši od bežného fotenia.  Najdôležitejšiu časť však zohráva príprava na fotenie, pri ktorej si obidve strany stanovia podmienky vzájomnej spolupráce. V praxi to znamená určiť podmienky, miesto, čas či tému a počet výsledných fotografií. Je potrebné doladiť aj dohodu ohľadom make-upu či líčenia inou osobou. Vhodné je stretnúť sa pred samotným fotením alebo aspoň sa vopred iným spôsobom dohodnúť (napr. emailom, telefonicky, sociálne siete a pod.) a ujednotiť svoje predstavy a požiadavky.

Podmienky

Pri TFP fotení platia podmienky, ktoré je nutné zo strany modelky dodržať. Pri kontaktovaní so záujmom o TFP fotografiu vyžadujem uviesť základné údaje o svojej osobe, pričom je vhodné priložiť (zaslať) aj Vašu aktuálnu fotografiu.  Dohodnutý termín fotenia je vždy záväzný. Ak ho opodstatnené okolnosti nedovolia dodržať, je nutné zrušenie druhej strane včas oznámiť. Ak druhej strane vzniknú náklady a v dôsledku nedodržania termínu nepríde k foteniu, ten kto od termínu a fotenia odstúpil by mal tieto náklady kompenzovať. Na samotnom fotení formou TFP býva prítomná len modelka, vizážistka a fotograf, nakoľko prítomnosť inej osoby rozptyľuje, znervózňuje a nedáva priestor k nadviazaniu dôvery či navodeniu atmosféry fotografovania.

Ak máte predbežný záujem o fotenie formou TFP, kontaktujte ma emailom alebo správou cez sociálne siete (Facebook, Instagram). Do správy uveďte, o aký druh fotenia máte predbežný záujem  (portrét, glaumor, boudoir, akt …) a priložte Vašu aktuálnu fotografiu.

Často kladené otázky

Nikdy som nefotil/a, je to problém?

Pri TFP fotení nie sú skúsenosti s pózovaním podmienkou. Podstatné je, ak je model/modelka niečím zaujímavá, čím zapadá do konceptu pripravovaného fotenia.

Môže so mnou na fotenie prísť priateľ, priateľka?

Na fotografovaní TFP býva prítomný len fotograf, vizážistka a model/ka (+ zákonný zástupca/rodič). Ďalšie osoby sú nežiaduce, nakoľko modela/ku rozptyľujú a často i znervózňujú.

Je termín fotenia záväzný?

Dohodnutý termín a čas fotografovania TFP je pre obe strany záväzný. Ak príde k akejkoľvek
nepredvídanej zmene u jednej zo zúčastnených strán, daná strana je povinná informovať o týchto skutočnostiach druhú stranu minimálne 24 hodín pred samotným fotografovaním.

Koľko výsledných fotografií model/ka dostane?

Množstvo výsledných fotografií závisí od dĺžky fotenia, ich minimálny počet je však 5 ks.

Obsah je chránený. Funkcia kliknutia pravým tlačidlom myši je zakázaná.